Wijn en gezondheid

In deze rubriek staan alle artikelen die we in de loop der jaren hebben geschreven of vastgehouden.
Meer weten over wijn en gezondheid, neem de artikelen in deze rubriek eens door. Er is nog heel veel onduidelijk en wat me opvalt dat in de USA veel strengere eisen zijn dan in de EU en Nederland? Dat was ook al zo met roken – het gebruik van kristal. Ook dat soort pathogene / ziekmakende factoren werden veel sneller bestreden en vond strengere wetgeving op plaats.  Wijn en gezondheid is meer en meer een thema. Er mag nog teveel en de commercie is nog steeds belangrijker dan de gezondheid van de consument is de indruk. De tendens is wel dat de regels strenger worden, maar wel (te) langzaam! Bio is wel een stap in de goede richting.

Ed Baten Gastronoom sommelier NL en AIS, 

  • Gezondheidszorg opleidingen Verpleging A en B , MSC Management 
  • Manager geweest van twee divisies in academische ziekenhuizen.
  • Wijn spijs specialist met extra interesse in “gezonde” voeding

samenvatting veiligheidsrisico’s voedsel in Nederland (2019)

Ook het hele rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is via bovenstaande link te downloaden.

Door Cécile Janssen – Foodlog

Het voedselveiligheidssysteem in Nederland blijkt kwetsbaar, schrijft de Onderzoeksraad. We nemen de tekst waarmee de raad zijn conclusies en aanbevelingen presenteert nagenoeg ongewijzigd over.

Het ontbreekt aan een gestructureerde aanpak om opkomende voedselveiligheidsrisico’s te signaleren en te beoordelen. Risico’s worden daarom niet altijd goed in beeld gebracht of te laat ontdekt, met als gevolg dat mensen onnodig ziek kunnen worden. 

Artikel Vlees + n.a.v. het rapport over de voedselveiligheid in NL – zie de video van de Raad!

Nederland is de afgelopen jaren meerdere malen opgeschrikt door incidenten in de voedselketen: bijvoorbeeld door salmonella in gerookte zalm, fraude met paardenvlees en Q-koorts. De ontdekking van het bestrijdingsmiddel fipronil in eieren in de zomer van 2017, was voor de Raad aanleiding om het voedselveiligheidssysteem in Nederland te onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat de voedselsector zich vooral richt op bekende risico’s die zich in het verleden hebben voorgedaan. Door veranderende omstandigheden kunnen voedselveiligheidsrisico’s zich echter in een andere hoedanigheid voordoen of in ernst toenemen. Zo is hetzelfde gif dat in de Japanse kogelvis voorkomt onlangs ook in Nederlandse schelpdieren aangetroffen. Het verbeteren van het inzicht in opkomende risico’s moet leiden tot een robuuster voedselveiligheidssysteem, waarin bedrijven en overheden minder vaak verrast worden en consumenten minder gezondheidsschade oplopen.

Van Fipronil in het ei nu weer Hepatitis E in het varkensvlees. (zomer 2017)

Varkensvlees uit Nederland en Duitsland veroorzaakt mogelijk een uitbraak van hepatitis E in Groot-Brittannië. Daarover berichtten Engelse kranten gisteren. Dat varkensvlees het virus bevat, is al langer bekend. In Nederland komt besmetting met Hepatitis E de laatste jaren steeds vaker voor. De belangrijkste bron: varkensvlees.

Hepatitis E is een ontsteking van de lever. Infectie wordt veroorzaakt door een virus; de ziekte is dus besmettelijk. overdracht van de ziekte van mens op mens is echter zeldzaam: besmetting verloopt meestal via het eten of drinken van besmette voedingsmiddelen. In Nederland kan het voorkomen in het vlees van varkens en wild, dit zijn dan ook de grootste besmettingsbronnen in ons land. Hepatitis E komt steeds vaker voor. In Nederland en omringende landen wordt sinds 2011 een stijging van het aantal infectiegevallen waargenomen. Daarop is besloten een onderzoek te doen naar varkens en varkensvlees, de belangrijkste bron van dit virus. Herhaaldelijk onderzoek heeft aangetoond dat er inderdaad hepatitis E voorkomt bij Nederlandse varkens, en dus in de producten van varkensvlees die hier geconsumeerd worden. Zo testte, volgens een rapport dat in augustus vorig jaar werd gepubliceerd door het RIVM, 80 procent van de onderzochte leverworsten positief: het virus was in de overgrote meerderheid van deze varkensproducten dus inderdaad aanwezig.

Voedingsadvies om Hepatitis E te voorkomen

Al langere tijd geldt in Nederland een voedingsadvies voor risicogroepen. Dit zijn mensen die een transplantatie hebben gehad, of een leveraandoening hebben. Ook zwangere vrouwen kunnen erger ziek worden dan gezonde mensen die besmet raken met hepatitis E. Zij moeten dus oppassen met producten van varkensvlees en wildvlees. Vorig jaar sloegen deskundigen echter alarm over besmetting van gezonde mensen. In juli dit jaar heeft de NVWA gezegd bij het voedingsadvies voor risicogroepen te blijven. Voor iedereen geldt dat het verstandig is om varkensvlees, net als wildvlees, goed te verhitten. Hoe weet je of je besmet bent met Hepatitis E? Wie hepatitis E oploopt kan klachten krijgen als koorts, buikpijn en misselijkheid, jeuk, een verminderde eetlust en een gele verkleuring van huid en oogwit. Echter, niet iedereen die geïnfecteerd wordt, wordt ook ziek. Het kan dus zijn dat je het virus draagt, zonder dat je daarvan de symptomen bemerkt.

Uitspraak van Frans de Waal in VPRO Zomergasten woensdag 30 aug. 2017

EU Bio label

En laten we het dan maar niet hebben over wijn, meer dan 90 stoffen mogen toegevoegd worden en wat staat er op de fles??? Hoogste tijd om in ieder geval over te stappen naar BIO wijnen of moeten ook hier eerst ongelukken gebeuren? Jammer dat het gezonde verstand in een lagere rangorde staat dan geld! (op dit moment 2021 mogen er 100 stoffen toegevoegd worden!)

Reacties zijn gesloten.